Polish Czech English French German Italian Norwegian Russian Spanish Swedish

Promocje


Tradycyjny ranking pokerowych układów kart

 

Poker Królewski (ang. Royal Flush): czyli as, król, dama, walet, dziesięć w jednym kolorze. Układu tego nie można pokonać.

 

 

Poker (ang. Straight Flush): pięć kolejnych kart w jednym kolorze. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa układ z najwyższą kartą.

 

 

Czwórka lub kareta (ang. Four of a Kind): cztery karty o jednakowej wartości i jedna karta dodatkowa. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa najwyższa czwórka. W grach z kartami wspólnymi, jeśli gracze mają tę samą czwórkę, wygrywa posiadacz najwyższej karty dodatkowej (tzw. „kickera”)

 

 

Ful (ang. Full House): trzy karty o jednakowej wartości i para (dwie karty o jednakowej wartości. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa układ z wyższymi trzema kartami o jednakowej wartości. W grach z kartami wspólnymi, jeśli gracze mają takie same trzy karty, wygrywa posiadacz wyższej pary.

 

 

Kolor (ang. Flush): pięć kart w jednym kolorze. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa gracz z najwyższą kartą. W razie potrzeby do rozstrzygnięcia remisu można wykorzystać drugą, trzecią, czwartą lub piątą najwyższą kartę z kolei.

 

 

Strit (ang. Straight): pięć kolejnych kart. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa układ z najwyższą kartą.

Uwaga: As może być użyty na początku lub na końcu sekwencji i jest jedyną kartą, która działa w ten sposób. Może on wystąpić jako karta najwyższa (czyli as) w układzie A, K, Q, J, T lub jako najniższa (czyli „jedynka”) w układzie 5, 4, 3, 2, A.

 

 

Trójka (ang. Three of a Kind): trzy karty o jednakowej wartości i dwie dodatkowe. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa najwyższa trójka. W grach z kartami wspólnymi, jeśli gracze mają tę samą trójkę, wygrywa posiadacz najwyższej karty dodatkowej, a jeśli i ona jest taka sama, to decyduje kolejna karta dodatkowa.

 

 

Dwie pary (ang. Two Pair): dwie karty o jednakowej wartości, dwie kolejne karty o innej jednakowej wartości i jedna karta dodatkowa. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa najwyższa para. Jeśli gracze mają tę samą najwyższą parę, wygrywa posiadacz najwyższej drugiej pary. Jeśli obaj gracze mają po dwie identyczne pary, wygrywa posiadacz najwyższego kickera (karty dodatkowej).

 

 

Para (ang. One Pair): dwie karty o jednakowej wartości i trzy karty dodatkowe o innych wartościach. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa najwyższa para. Jeśli gracze mają tę samą parę, wygrywa posiadacz najwyższej karty dodatkowej lub, w razie potrzeby, do rozstrzygnięcia remisu można wykorzystać drugą albo trzecią najwyższą kartę dodatkową.

 

 

Najwyższa karta (ang. High Card): dowolny układ nienależąca do żadnej z powyższych kategorii. Gdy więcej graczy posiada taki układ: wygrywa posiadacz najwyższej karty lub, w razie potrzeby, do rozstrzygnięcia remisu można wykorzystać drugą, trzecią, czwartą albo piątą najwyższą kartę.

 

 

 

 

Hold’em, Omaha, Seven Card Stud i Five Card Draw (5-kartowy poker dobierany) są rozgrywane z użyciem tradycyjnego rankingu pokerowych układów kart i gracz z najlepszym układem wysokim (high) wygrywa pulę.

 

Ranking „Ace to Five” (low)

 

Ten ranking układów niskich (low) wykorzystywany jest tradycyjnie w grach typu Hi/Lo (nagradzających najlepszy układ wysoki i najlepszy niski), jak Omaha Hi/Lo czy Stud Hi/Lo, a także w odmianie Razz, która jest rodzajem Studa opierającego się wyłącznie na niskich układach.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku układów niskich (low) nie są brane pod uwagę kolory. Kolor ani strit nie wpływa na wartość niskiego układu pokerowego. Przy rozpatrywaniu niskich układów asy są traktowane jako karty najniższe.Niski układ z piątką
(ang. Five Low lub Wheel): piątka, czwórka, trójka, dwójka i as. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pula jest dzielona między wszystkich posiadaczy układu z najwyższą piątką.

 

 

Niski układ z szóstką (ang. Six Low): pięć różnych kart, z których najwyższa jest szóstka. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. Zatem 6, 4, 3, 2, A jest lepsze od 6, 5, 4, 2, A. W razie potrzeby do rozstrzygnięcia remisu można wykorzystać trzecią, czwartą lub piątą pod względem wartości kartę.

 

 

Niski układ z siódemką (ang. Seven Low): pięć różnych kart, z których najwyższa jest siódemka. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. W razie potrzeby do rozstrzygnięcia remisu można wykorzystać trzecią, czwartą lub piątą pod względem wartości kartę.

 

 

Niski układ z ósemką (ang. Eight Low): pięć różnych kart, z których najwyższa jest ósemka. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. W razie potrzeby do rozstrzygnięcia remisu można wykorzystać trzecią, czwartą lub piątą pod względem wartości kartę.

Niski układ z ósemką to najsłabszy układ, który uznawany jest za „low” w grach, w których pula jest dzielona między najlepszy układ wysoki i najlepszy niski.

 

 

 

Omaha Hi/Lo, Razz i Stud Hi/Lo wymagają zastosowania dodatkowo rankingu „Ace to Five” („California”) do wyłonienia najlepszych układów niskich (low).

 

 

Ranking „Deuce to Seven” (low)Ranking „Deuce to Seven” (low), czyli od dwójki do siódemki, stanowi odwrócenie rankingu tradycyjnego (high). Zatem najgorszy możliwy tradycyjnie układ – siedem-pięć high w różnych kolorach – jest najlepszy w rankingu „deuce to seven” (zwany jest „perfect seven low” lub „wheel”).

W „Deuce to Seven” w praktyce as zawsze gra jako karta wysoka (zatem A,5,4,3,2 to niski układ z asem, a nie strit). Strity i kolory nie są w tym rankingu brane pod uwagę.Niski układ z siódemką (ang. Seven Low): pięć niekolejnych kart w różnych kolorach, z których najwyższa jest siódemka. Najlepszy układ tego typu to 7,5,4,3,2, czyli „wheel” lub „number one”. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. Zatem 7,5,4,3,2 jest lepsze niż 7,6,5,3,2 („Seven-Five low” jest lepsze niż „Seven-Six low”). W razie potrzeby o wygranej decyduje trzecia, czwarta lub piąta pod względem wartości karta.

 

 

Niski układ z ósemką (ang. Eight Low): pięć niekolejnych kart w różnych kolorach, nietworzących pary, z których najwyższa jest ósemka. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. W razie potrzeby o wygranej decyduje trzecia, czwarta lub piąta pod względem wartości karta.

 

 

Niski układ z dziewiątką (ang. Nine Low): pięć niekolejnych kart w różnych kolorach, nietworzących pary, z których najwyższa jest dziewiątka. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. W razie potrzeby o wygranej decyduje trzecia, czwarta lub piąta pod względem wartości karta.

 

 

Niski układ z dziesiątką (ang. Ten Low): pięć niekolejnych kart w różnych kolorach, nietworzących pary, z których najwyższa jest dziesiątka. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. W razie potrzeby o wygranej decyduje trzecia, czwarta lub piąta pod względem wartości karta.

 

 

Uwaga:  W rankingu „Deuce to Seven” nie ma żadnych ograniczeń odnośnie wartości kart układu low. Pokazane powyżej układy stanowią tylko przykłady i można by dalej ciągnąć je w górę – pulę zawsze wygrywa posiadacz najniższego układu, nawet jeśli w danym przypadku jest to para lub jeszcze gorszy (czyli wyższy) układ!


2-7 Single Draw i 2-7 Triple Draw opierają się na rankingu „Deuce to Seven” („Kansas City”) dla niskich układów (low).

 


Ranking układów BadugiW odmianie Badugi nie korzysta się z tradycyjnych rankingów i opanowanie poprawnego odczytywania posiadanego układu wymaga trochę wprawy. Ranking Badugi przypomina nieco „Ace to Five”. Tutaj również as zawsze traktowany jest jako najniższa karta. Jednak, co wyróżnia ranking Badugi, każda karta układu musi tu być innego koloru i innej wartości.

W Badugi układ tworzą cztery karty, zamiast tradycyjnych pięciu. Dlatego też nigdy nie ma tu strita, który mógłby dyskwalifikować układ (mogą być tylko cztery kolejne karty).

Pamiętaj, jeśli masz karty w tym samym kolorze, tylko jedna z nich może wejść do układu – podobnie jest z parą.Badugi: Jest to układ złożony z czterech kart o różnych wartościach i w różnych kolorach. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. W razie potrzeby o wygranej decyduje trzecia, czwarta lub piąta pod względem wartości karta.

 

 

Układ 3-kartowy (ang. Three-Card Hand): układ złożony z trzech kart o różnych wartościach i w różnych kolorach, ale w towarzystwie czwartej karty w tym samym kolorze co jedna z tych trzech lub do pary. W grze liczą się tylko trzy najniższe karty w różnych kolorach, które nie tworzą pary. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. W razie potrzeby o wygranej decyduje trzecia pod względem wartości karta. Czwarta (do pary lub koloru) nie jest brana pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

 

Ponieważ w tym przykładzie występuje para czwórek, jedna z nich zostaje wyłączona z gry i należy ją zignorować. Układ 3-kartowy tworzą tu: 4, 2, A.

Ponieważ w tym przykładzie występują dwa kiery, jeden z nich zostaje pominięty. Układ 3-kartowy tworzą tu: 3, 2, A.

 

Układ 2-kartowy (ang. Two-Card Hand): układ złożony z trzech kart o różnych wartościach i w różnych kolorach, ale wchodzących w skład dwóch par lub zestawu kart w tym samym kolorze. W grze liczą się tylko dwie najniższe karty w różnych kolorach, które nie tworzą pary. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pulę wygrywa posiadacz niższej drugiej pod względem wartości karty. Trzecia i czwarta karta (do pary lub koloru) nie jest brana pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

 

Ponieważ w tym przykładzie występują dwie pary, z każdej z nich uwzględnia się tylko jedną kartę. Układ 2-kartowy tworzą tu: 5, A.

 

Ponieważ w tym przykładzie występują trzy kiery, dwa z nich zostają odrzucone. Układ 2-kartowy tworzą tu: 2, A.

 

Układ 1-kartowy (ang. One-Card Hand): pojedyncza karta. W grze liczy się tylko jedna, najniższa karta. Gdy więcej graczy posiada taki układ: pula jest równo dzielona pomiędzy posiadaczy pojedynczej karty o tej samej wartości.

 

Ponieważ w tym przykładzie występują cztery asy, trzy z nich należy odrzucić. Układ stanowi tu po prostu pojedynczy as.

Ponieważ w tym przykładzie występują cztery karty w tym samym kolorze, trzy z nich należy odrzucić. Układ stanowi tu wyłącznie trójka.

 

Informacje o "Rankingu układu kart" zostały przedstawione dzięki Pokerstars.com.

Niezależne

Party Gaming

888 Holdings

Merge Gaming

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Copyright © 2005-2015 by Pokerzysci.com

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie, ktorych uzywamy i jak je usunac, zobacz nasza polityka prywatnosci.

Rozumiem oraz

EU Cookie Directive Module Information